Teşkilat-ı Mahsusadan Cumhuriyete

İnebolu’dan Kırıkkale’ye taşınmak için hazırlanıyordum, bir kitap var ki rafta kalması içime sinmedi. Okuduğum şu satır onu yeniden gözden geçirmeme vesile oldu:

“Kurdun altından kuzuyu kurtarmaya gelen kasabın gayreti ve teşebbüsü afiyetini vücuda getirmek içindir.”

Ortadoğu’da uzun zamandır olup bitenleri düşündüren bu “Garp” tasviri, Osmanlı Devleti’nin istihbarat teşkilatı Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşunu ele alan Kasım 1913 tarihli belgeden. 2003′te birkaç dersine katılma fırsatım olan, Türkiye’nin en genç profesörlerinden Mustafa Balcıoğlu hocamız Teşkilat-ı Mahsusa’dan Cumhuriyete kitabında bu ve benzeri çok sayıda arşiv belgesini günümüz Türkçesiyle aktarıp değişik boyutlarda değerlendirmeler kaleme almış.

Read the rest of this entry »

Kuzey Yıldızı: Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu’da Türk İzleri

“Rivayet olunur ki, gökyüzünün hükümdarı olan Hüma Kuşu, Kuzey’deki Bilge Ağacı’nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Her şeyi bilirmiş çünkü asırlarca süren ömrü boyunca oradan oraya göç ederek Eski Dünyanın tüm halklarının semalarında kanat çırpmış. Devletler yıkılıp devletler kurulmuş onun geçtiği topraklarda. Yardım eli uzattığı halklar bütün sırlarını ona anlattıkça kanatları daha da güçlenmeye başlamış.

Read the rest of this entry »

Dediler ki İngilizce Düşün ve Pratik Yap! İyi de nasıl?

İngilizce öğrenmek için çok çabaladık ve aslında konuşmamıza fazlasıyla yetecek bir derece gramer hakimiyetimiz var, sınavlarımız da fena değil ama konuşmamız gerçekten fena :) Bunu çözmek için tecrübe edilmiş iki temel öneri paylaşan iki yazıyı paylaşmak istiyorum.

İlki çoğu kimsenin haklı olarak söylediği gibi pratik yapmayı öneriyor ama aynı zamanda öğrenci ile empati kurarak bunun zorluklarının nasıl aşılacağını anlatıyor. İkincisi pek de duymaya alışık olmadığımız “farkında olmadan öğrenme” yoluyla yabancı dilin hafızamızdaki yerini artırıp “İngilizce düşün”memizi öneriyor. Böylece bildiklerimizi daha çabuk ve kolayca kullanıp konuşmamızın önünü açabileceğimizi söylüyor. İngilizce başınızı ağrıtıyorsa siz de göz atın ;)

Yabancı Dili Nasıl Öğrenmeli?
Neden İngilizce Konuşamıyoruz ve Nasıl İngilizce Konuşabiliriz?

Tarih İdraki Oluşumunda Metodolojinin Rolü

Merhaba;

Bugün arşivden çıkardığım bir tavsiyem var. Dış işleri bakanı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun akademisyenlik döneminde kaleme aldığı Tarih İdraki Oluşumunda Metodolojinin Rolü makalesi, özellikle tarihsel verilerle çalışmak durumundaki araştırmacılar için çok önemli bir makale olmakla beraber her tarih okuyucusunun da göz atmasında büyük fayda var. Tarihsel gerçekliği bugün yeniden inşa ederken tarih metodolojisinin ne tür etkilerde bulunabileceğini gözler önüne seren çalışma oldukça zihin açıcı. Yöntemsel bir irdeleme ile okuduğumuz veya kullandığımız tarihsel bilgilerin gerçekliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunmamızın gerekliliği üzerine düşündürüyor. Davutoğlu bu konuyu işlerken örnek olarak Osmanlı tarihine ilişkin kaynakları karşılaştırdığı için çalışması özellikle Osmanlı Tarihi ile ilgilenenler bakımından da bir bakış açısı sunan faydalı bir kaynak. Divan dergisinin 7. sayısındaki makaleye buradan erişebilirsiniz.

İyi okumalar..

Kuzey Yıldızı: Endonezya

“Türklerin kurduğu askeri akademide yetişen ‘sıradışı’ donanma komutanı, “adı, Malaka Boğazında ve türbesinde yaşatılan Mala Hayati’nin kısa ama heybetli yaşam hikayesi”,

Dul kadınların onurlu savaşını ve şehadetini unutturmayan o “okyanus rüzgarlarının estiği Dullar Kalesi”,

Sadece savaşa değil, onun da koruduğu insanın hayatına odaklanmanın eseri “II. Abdülhamit’in gizemini çağrıştıran Nahda-i Hayriyye binası”,

gelecekte daha iyiye yönelmenin yolunda “Türk [Osmanlı ve Türkiye] okullarında okumuş yerli aydınların kütüphanelerinde bulunan Türkçe kitaplar, Endonezya’daki Türk izlerini anlatan solgun sayfaların okunacağı günleri bekliyorlar… Tıpkı asırlardır Endonezya’da yaşanan hüzünlerin ve sevinçlerin karşılandığı suskun limanlar gibi.”

Read the rest of this entry »

B.Bostanoğlu, … Yeniden Odaklanma İhtiyacı

Burcu Bostanoğlu’nun 2002 tarihli bu makalesi, hem Uluslararası İlişkiler çalışmalarına bakışta hem de Türk Dış Politikasında, değişime neden ihtiyaç duyulduğunun önemli açıklamalarını gayet yerinde özetlemesiyle çok kıymetli. O günden bugüne yaşanan değişimi teoride “ulusal çıkar” bakımından nasıl anlamlandırmak gerektiğinin de anahtarlarını içermekte.

Sözün arta kalanı makalenin olsun.
Bu arada, makale gerçekten özet, sadece 5 sayfa olduğunu not edeyim ki okumadan geçmeyin :)

İyi okumalar..

Bostanoğlu, Burcu, “Tarihsel Oluşumlar ile Siyasa Felsefesi Arasındaki Bağ Işığında Türk Dış Politikası: Yeni(Den) Odaklanma İhtiyacı” Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3 (2002): 243-248.

Uluslararası İlişkiler için Online Kaynaklar

Tez çalışmam sırasında not ettiğim online kaynakların listesi umarım işinize yarar.  Zamanla güncellenecek elbet, takipte kalın ;)

 

Read the rest of this entry »

Kuzey Yıldızı: Açe (Bölüm1-2)

“Tarih, karanlık odalardaki raflarda okunmayı bekleyen kitapların tozlarını üflemeye başlıyor.
Bir dünya medeniyeti yaratmak için sorgulamadan yollara düşen Türklerin, Anadolu’dan binlerce kilometre uzaktaki toprakların semalarında yankılanan selamları duyuluyor…
Onlar geride anne-babalarını, doğdukları toprakları ve koca bir hafızayı bırakarak dillerini bile bilmedikleri bir toprağa bir ömür verdiler. Ve şimdi vakur bir teslimiyetle yattıkları kabirlerinin üzerinde biten otları okşayan rüzgar Türklerin Açe topraklarındaki izlerini anlatan sayfaları açıyor.”

Read the rest of this entry »

İngilizce Öğrenimi

İngilizce öğrenimininin iki ayağı dil bilgisi ve kelime bilgisi. İkisi için de webde çok çeşitli kaynaklar var, fakat içlerinde üç kaynak var ki oldukça sade ve pratik.

Dil bilgisi çalışırken hangi tarz anlamın nasıl oluşturulduğuna odaklanmak yararlı oluyor. İngilizce’deki yapı, ek, durum, kural vs. her neyse Türkçe dil bilgisindeki karşılığı ile ilişkilendirince daha kolay ve kalıcı öğreniliyor. Bu karşılaştırmayı kolaylaştıran ve sınavlarda sıklıkla yer alan durumların özellikle not edildiği bir e-kitap ilk kaynağımız. Alışılmışın dışında başlangıç düzeyi anlatımı var. Temel İngilizce bilgisi olanlar için sınav odaklı yararlanılabilecek bazı başlıklar ise şunlar: Prepositions, Conjuntion, Pharsal Verbs, Modals, Gerunds, Infinitives, Relative Clouses, Adverbs-Adjectives…

Read the rest of this entry »

Davutoğlu Açı Programında 24.5.11

Her Salı, TRT Haber kanalında yayınlanan Açı programında Türkiye’nin iç ve -özellikle- dış politika konularıyla ilgili tartışmalar ve analizler yapılıyor. Tartışmaları gerçekleştiren dört akademisyen ve görevleri:
Prof.Dr.Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü (Uİ bölümü öğretim üyesi)
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü (SB ve Uİ bölümü öğretim üyesi)
Prof.Dr. Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi.
Dışişleri Bakanı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Mayıs 2011′de konuk olduğu Açı programında yukarıdaki dört akademisyenin sorularını cevaplıyor.

Read the rest of this entry »

   Newer→