Birleşik Krallık’ta Azınlıkların Korunması

Birleşik Krallık’taki Farklı Kimliklerin Tarihsel Serüveni yazısında, Uluslararası Politikada Azınlıklar dersinde yapacağım sunumdan bahsetmiştim. Dersini seçmeli olarak aldığımız Prof.Dr. Erol Kurubaş hocamızın “Asimilasyon’dan Tanınmaya: Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı” adlı eserini temel alarak hazırladığım sunumda Britanya makamlarının internet sitelerinden elde ettiğim verileri de kullanarak Birleşik Krallık’ta Azınlıkların Korunması konusunu işledim. Sunumda Birleşik Krallıkla ilgili genel bilgilerin ardından, kitabın genel mantığı ve elde edilen güncel veriler çerçevesinde şu başlıklar yer aldı:

  • Ülkedeki Farklılıklar
  • Azınlık Rejimine Katılım
  • Azınlıklara Bakış ve Genel Azınlık Politikası
  • Azınlık Tanımı
  • Azınlık Dilleri Politikası
  • Eğitim, Kültür, İnanç Politikaları
  • Sosyal, Ekonomik, Siyasal Katılım
  • Azınlık Sorunları
  • Günümüzde Aidiyet Duygusu
  • Sonuç

Konuyla ilgilenenler ve sunumu merak edenler için slaylarla aynı sayfada anlatım metni de bulunacak biçimde bir pdf dosyası hazırladım.

Sunumla ilgili değerlendirmelerinizi bekliyorum.

İyi okumalar..

Birleşik Krallık’ta Azınlıkların Korunması

Print Friendly